BỘ GTVT YÊU CẦU LOẠI BỎ CÁC VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG, TẠO ĐIỀU KIỆN LƯU THÔNG HÀNG HÓA

Tối 26/8, Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) đã ban hành Công điện số 12/CT-BGTVT gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.

     Công điện nêu rõ, ngày 26/8, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp với với các bộ, ngành liên quan.

     Tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các tỉnh, thành phố thống nhất việc lưu thông hàng hoá, vì hiện nay một số địa phương còn nhiều quy định chưa thống nhất khiến cho việc vận tải, lưu thông hàng hóa bị cản trở.

     Vì vậy, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

     1) Đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ban hành ngày 24/8/2021 “Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19”.

     2) Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát các văn bản do địa phương đã ban hành chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch COVID-19. Đồng thời, chủ động bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp để tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19.

     Bộ GTVT nhấn mạnh, do đây là vấn đề cấp bách và tác động trực tiếp đến việc vận chuyển hàng hoá trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đặc biệt tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16; Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm khẩn trương chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết bằng văn bản về Bộ GTVT tải trước 15h00 ngày 28/8/2021.

     Với tình hình hiện nay, đã có rất nhiều giải pháp được các cơ quan chức năng đưa ra nhằm tạo điều kiện cho ngành vận tải hàng hóa hoạt động trở lại. Trong thời buổi công nghệ 4.0 thì giải pháp áp dụng công nghệ trong quản lý vận tải được xem là giải pháp hiệu quả nhất như:

     - Căn cứ vào dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera hành trình để theo dõi lịch sử di chuyển, giám sát hình ảnh hỗ trợ truy vết trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Kết hợp lịch sử di chuyển từ thiết bị giám sát hành trình để giám sát các điểm đi, điểm đến, các địa địa điểm xe đã đi qua có trong phạm vị được phép hoạt động như đã đăng ký luồng xanh.

Kết hợp lịch sử di chuyển từ thiết bị giám sát hành trình để giám sát các điểm đi, điểm đến, các địa địa điểm xe đã đi qua có trong phạm vị được phép hoạt động như đã đăng ký luồng xanh.

Xem lại hình ảnh từ camera hành trình giúp hỗ trợ truy vết nếu có các F xảy ra.

Xem lại hình ảnh từ camera hành trình giúp hỗ trợ truy vết nếu có các F xảy ra.

Xem lại hình ảnh từ camera hành trình giúp hỗ trợ truy vết nếu có các F xảy ra.

     - Kết hợp lịch sử di chuyển từ thiết bị giám sát hành trình để giám sát các điểm đi, điểm đến, các địa địa điểm xe đã đi qua có trong phạm vị được phép hoạt động như đã đăng ký luồng xanh hay không…

     Tất cả các giải pháp của cơ quan chức năng đưa ra với mục tiêu chung là khơi thông ngành vận tải hàng hóa, từ đó giúp các đơn vị kinh doanh vận tải vượt qua khó khăn.

 

TAG: Camera hành trình, Camera hành trình ô tôCamera hành trình trên ô tôCamera hành trình xe tảiCamera hành trình xe buýtCamera hành trình xe kháchCamera hành trình xe containerCamera hành trình VCS Cam-01Camera hành trình Nghị định 10Camera Nghị định 10Nghị định 10, VCS CAM-01vcs cam-01TT12/2020/BGTVTNĐ10/2020Thông tư 12/202Nghị định 10/2020.

Hữu Tám